L’octubre de l’any 2014 es van obrir les portes del Centre Ocupacional Paideia al carrer Mejía Lequerica del districte de Les Corts. Era un centre amb capacitat per a 48 usuaris que neix per donar respostes de futur a les necessitats dels alumnes que han acabat l’etapa escolar.

El centre va ser una iniciativa de la Fundació 1957, entitat sense ànim de lucre que vetlla per la inclusió social de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Davant de les limitacions d’espai, que condicionaven l’ampliació de servei a nous usuaris, el maig de 2017 la Fundació Paideia va adquirir un local al carrer Floridablanca, al barri de Sant Antoni de l’Eixample de Barcelona.

Finalment, després de quasi bé un any de reformes i tràmits administratius, es van iniciar les activitats al nou centre ocupacional el 21 de novembre de 2018 i la inauguració oficial, es va realizar el 16 de gener de 2019.

L’equip del centre està format per educadors socials, psicòlegs, treballadors socials, monitors i persones voluntàries. Entre tots els professionals s’ofereix una atenció global i personalitzada a cada usuari del taller.

Missió i valors 

La missió del centre és donar als usuaris estratègies que els facin avançar en la seva trajectòria vital i ajudar-los en el seu apoderament en el període de transició de l’etapa escolar a l’adulta. Aquest acompanyament es basa en el desenvolupament d’un treball creatiu i manipulatiu per mantenir i estimular les funcions cognitives en totes les activitats que s’ofereixen.

Per tal d’assolir aquesta fita, el CO Paideia pren com a referència els següents valors:

 • La persona com a centre del seu sistema i entorn.
 • La cooperació entre iguals, gràcies a un treball en equip col·laboratiu i en xarxa.
 • La responsabilitat de la feina ben feta i el compromís amb allò que s’endega, per tal de desenvolupar l’autonomia personal i el benestar d’usuaris i professionals.
 • La il·lusió de fer créixer un taller que forma persones amb els esforços de tots els usuaris i les famílies i sota unes directrius que promouen l’excel·lència i l’esforç.
 • La confiança basada en l’ètica, la transparència i la qualitat de la feina de tots els professionals que integren el Centre Ocupacional, les famílies i els usuaris.

Objectius

L’objectiu general del Centre Ocupacional Paideia és assolir la integració social i laboral de les persones usuàries i facilitar la seva inclusió en la comunitat, tenint en compte les possibilitats de cadascú i mitjançant el pla d’atenció individual.

El centre també compta amb objectius específics:

 • Promoure l’autonomia a partir del foment de l’autoestima i el creixement personal per tal que els usuaris puguin desenvolupar conductes adaptades a l’entrada a la vida adulta de forma responsable i independent.
 • Fomentar la participació en el seu entorn (personal, social i laboral) per aconseguir el creixement personal en societat i afavorir les possibilitats d’inclusió social.
 • Atendre i tenir cura de les necessitats i interessos personals, tant de forma individual com en grup.
 • Mantenir i donar suport al progrés en les capacitats i habilitats socials a través de la coordinació amb les famílies, els terapeutes i altres professionals que intervenen en el procés de millora dels usuaris, per tal d’aconseguir una adaptació més acurada que respecti la seva evolució.
 • Promoure el manteniment dels aprenentatges acadèmics funcionals mitjançant l’estimulació de les capacitats cognitives assolides en l’etapa d’escolarització, amb un ritme i nivell d’aprenentatge adaptats als usuaris.
 • Col·laborar amb les famílies, des de la plena confiança i amb comunicació fluida, per aconseguir una intervenció global i més integral, i donar suport en l’acompanyament dels usuaris i de les mateixes famílies.
 • Promoure un ambient de treball positiu i agradable que ajudi al procés formatiu de l’usuari i a la realització de les seves tasques.
 • Fomentar la cohesió de tots els participants en les tasques del taller (usuaris, tècnics, monitors i personal de suport de serveis) a partir de trobades, sessions d’equip i formació contínua.
 • Promoure la qualitat dels treballs realitzats al taller a través de la satisfacció pel treball ben fet, que dóna resposta a les exigències de l’entorn (famílies, administració, altres entitats del sector, etc.) i respecta el medi ambient.