L’octubre de l’any 2014 la Fundació Paideia, entitat sense ànim de lucre que vetlla per la inclusió social de les persones amb discapacitat, va obrir les portes del Centre Ocupacional Paideia al carrer Mejía Lequerica del districte de Les Corts, a la ciutat de Barcelona. El centre va néixer per donar respostes de futur a les necessitats dels joves un cop acabada l’etapa escolar.

Davant la creixent demanda de places, el novembre de 2018 el centre va traslladar l’activitat al carrer Floridablanca 74, al barri de Sant Antoni, districte de l’Eixample, a unes instal.lacions adquirides per la Fundació. El nou espai permetrà ampliar el servei fins, aproximadament, 90 usuaris, entre places de Servei de Teràpia ocupacional (STO) i Servei d’Orientació a la Inserció Laboral (SOI).

L’equip del centre està format per: direccció tècnica, monitors/es, auxiliars, treballador/a social i personal administratiu. També compta amb el suport de voluntaris Entre tots els professionals s’ofereix una atenció global i personalitzada a cada usuari del taller.

Missió, Valors i Objectius del Centre Ocupacional Paideia

Missió: Donar als usuaris estratègies que els facin avançar en la seva trajectòria vital.

L’activitat del centre es basa en el desenvolupament del treball manipulatiu i creatiu, per mantenir i estimular les funcions cognitives dels/les usuaris/es.

Valors: Per tal d’assolir la seva missió, el CO Paideia prèn com a referència els següents valors:

 • La persona com a centre del seu sistema i entorn.
 • La cooperació i el treball en equip.
 • La responsabilitat de la feina ben feta i el compromís amb el projecte, per tal de desenvolupar l’autonomia personal i el benestar d’usuaris i professionals.
 • La il·lusió de fer créixer un centre que forma persones, sota unes directrius que promouen l’excel·lència i l’esforç.
 • La confiança basada en l’ètica, la transparència i la qualitat de la feina de tots els qui integren el centre: usuaris, professionals i famílies.     

Objectiu General: Assolir la integració social i laboral de les persones usuàries i facilitar la seva inclusió en la comunitat, tenint en compte les possibilitats de cadascú (Pla d’Atenció Individual).

Objectius Especifics:

 • Promoure l’autonomia a partir del foment de l’autoestima i el creixement personal.
 • Fomentar la participació en el seu entorn (personal, social i laboral) per afavorir la seva inclusió social.
 • Atendre i tenir cura de les necessitats i interessos personals dels usuaris, tant de forma individual com en grup.
 • Mantenir i estimular les habilitats socials, en coordinació amb les famílies i els professionals, tenint en compte el ritme i interessos de cada usuari/a
 • Reforçar els aprenentatges assolits en l’etapa escolar, promoure l’adquisició de nous coneixements i habilitats funcionals i culturals.
 • Treballar conjuntament amb les famílies, per garantir el millor desenvolupament de cada usuari/a, en tots els àmbits.
 • Promoure un ambient de treball positiu i agradable que ajudi al procés formatiu de l’usuari i a la realització de les seves tasques.
 • Fomentar la cohesió de tots els participants en les tasques del centre (usuaris, tècnics, monitors i personal de suport de serveis).
 • Promoure la qualitat dels treballs realitzats al centre, a través de la satisfacció pel treball ben fet.
 • Fomentar el respecte pel medi ambient.