L’equip humà del Centre Ocupacional Paideia està format per professionals rigorosos, compromesos i molt propers a les famílies i als usuaris.

 

L’equip de professionals està format per una directora técnica, monitors/es de grup, auxiliar tècnic, auxiliar admnistrativa una treballadora social.

Tots ells disposen de la titulació específica necessària per a desenvolupar la seva tasca i la rigurositat i compromís que permeten oferir una atenció global, peró també personalitzada, a cada usuari/a del centre ocupacional.

L’educador acompanyant és responsable del grup de treball i es converteix en la persona guia que condueix, proporciona marcs de referència, confia en les persones del grup, respecta els seus drets i ofereix oportunitats, suports i recursos.

Cada monitor-professional és especialista en un àmbit i taller.

 

Servei de menjador

Aquest servei està prestat per una empresa qualificada del ram de la restauració que el.labora els àpats en la cuina del propi centre mitjançat la tasca d’ una cuinera. També s’encarrega del servei de monitoratge durant l’hora de dinar.