Els productes resultants són fruit d’encàrrecs d’empreses alienes al centre o d’elaboració i producció pròpies, que es posen a la venda per autofinançar el Taller.